Naše děti mají kvůli nedostatku pohybu špatné držení těla

14.09.2022

České děti mají nevalnou fyzickou kondici. Shoduje se na tom většina tělocvikářů i lékařů. Pohyb chybí dokonce i ve školkách. Navíc dítě bez vady držení těla je na základní škole spíše výjimka. Je to s našimi školáky opravdu tak vážné? Co se s tím dá dělat? Co je příčinou špatného držení těla? 

O dětské obezitě se mluví hodně, ale dostatek pohybu může mít pro děti i jiné následky. Podle výzkumů má až šedesát procent prvňáčků a osmdesát procent páťáků vadné držení těla. Mnoho žáků kvůli tomu trpí bolestmi zad. Příčinou je nedostatek pohybu, dlouhé sezení, těžké a špatné nošení tašky i nevyhovující nábytek.

Předsunuté držení hlavy, kulatá záda a ramena i moc plochý přechod mezi hrudní a bederní páteří. Takové vady jsou nejčastější u školáků. Ve školách se stále málo využívá takzvaný dynamický sed, tedy sezení na balanční podložce. Může to být sedací klín, který je už dražší, ale zajistit velké míče není takový problém. Na bolesti zad, případně hlavy, mohou mít vliv i další faktory, kterým lze předejít. Velkou roli hraje nejen fyzické pohodlí, ale také sociální pohoda. Dětem škodí zejména stres a špatné mikroklima. Nedostatečné osvětlení, zvýšený hluk, nevětrané a přetopené třídy, nedostatek pracovního místa a prostorová tíseň se výrazně podepisují nejen na výkonu školáka, ale také mohou přispívat ke zhoršení jeho dalších fyzických i psychických problémů.

Kdy bolí záda?

Záda a klouby mohou bolet děti v jakémkoliv věku. Nejčastějším důvodem bolesti zad a kloubů je nějaké asymetrické přetížení, které může mít různý původ. Vývojové vady páteře nejčastěji odhalí dětský lékař při pravidelné prohlídce. Pozorní by ale měli být i rodiče - měli by si všímat, jestli má jejich dítko ramena a lopatky ve stejné výšce, zda se mu nekulatí záda, nemá nadměrně prohnutou páteř a ,,nešmajdá".

Největší problém? Sezení

Naše děti všeobecně špatně chodí, špatně stojí a hlavně většinu času sedí. Naštěstí vadné pohybové návyky ještě u dětí neznamenají výrazně strukturální změny, které by byly neměnné. Nejsou u nich výrazně zdegenerované svalové úpony, spíše se jedná o jednorázové větší přetížení, které vede k tomu, že se organismus brání a snaží se bolavé místo ,,znehybnit". Klouby pak mají menší rozsah pohybu a páteř i pánev se tím dostávají do ne zcela přirozených poloh. Na to reagují zase další svaly. Je to celá kaskáda dějů, které neblaze ovlivňují nevhodné pohybové návyky. Naštěstí děti mají většinou velmi dobrou schopnost regenerace, a tak lze zmíněné problémy korigovat cílenou rehabilitací, vhodnou obuví a hlavně výběrem aktivit, které nejsou jednostranné. Kromě špatného sezení nebo nevhodného nošení tašek má velký podíl na zhoršení držení těla dětí nedostatek pohybových aktivit. Základní problém zní, jak dnes přimět děti k pohybu. Faktem zůstává, že klasické sporty, které lze brát jako průpravné, jsou v současnosti na okraji zájmu.

Sportování s rozumem

Každé dítě by mělo sportovat. Jen na tělesné konstituci záleží, jaký sport mu bude ,,sedět". Křehký astenický typ by si proto rozhodně neměl vybrat sport typu tenis, jak se často stává ve věkové kategorii do 6 až 7 let). Podobně i golf, hod oštěpem a vše, co zatěžuje jednu končetinu víc než druhou, vede k pohybové, tedy svalové i kosterní asymetrii a problémům, které přináší (bolesti zad, beder, ramen, hlavy atd.). Nezdravě zatěžovat dětský organismus mohou nejen některé sporty.

Škodit může i běhání, pokud dítě běhá po tvrdém povrchu. Kolektivní hry děti motivují k pohybu ve větších skupinách, které jsou vhodné i po stránce psychické. V individuálních sportech existuje větší nebezpečí jednostranné zátěže, proto je nutná kompenzace při jiné pohybové aktivitě. Mám několik ,,malých" sportovců, kteří docházejí pravidelně na kompenzační cvičení.

Obézní je desetina prvňáčků

Dle výzkumů má každé čtvrté dítě v České republice nadváhu, každé sedmé je obézní a vysokým stupněm obezity trpí čtyři děti ze sta. Do školy nastupuje čtvrtina dětí s nadváhou a desetina s obezitou. Během základní školy děti dále přibývají a z deváté třídy pak vychází obézních čtrnáct procent teenagerů. Na děti a dospívající má obrovský vliv reklama, zejména v negativním slova smyslu. Reklamy na potraviny pro děti bývají především zaměřeny na sladkosti, sladké nápoje, výjimečně na mléčné výrobky, často však přeslazené. Největší problémy ve výživě školáků jsou nepravidelný jídelní režim, nedostatečný pitný režim, vynechávání některých skupin potravin a přejídání se. Význam toho, co dítě jí, je obrovský. Budoucí život dítěte výrazně předurčuje již strava matky v těhotenství a výživa dítěte v raném dětství. Málokteré dítě z obezity vyroste. Naopak - z obézního dítěte se stává obézní dospělý. Připouštím, že význam mají i genetické vlivy. Někdo je od narození takový, že kam ho posadíte, tam ho najdete. Někdo je šídlo. Někdo má rád sladké, někdo je spíše na slané.

A jak dítě naučit správně jíst?

Naprostým základem je vzor rodiny. Pokud se rodiče s dítětem od malička stravují pravidelně, nutričně vyváženě a společně sportují či jinak aktivně tráví čas, dítě jejich vzor přirozeně bude napodobovat. Dítě je v časném dětství opička, učí se nápodobou. Jak jí, jaký je životní rytmus celé rodiny, samozřejmě nasává. Děti by měly mít představu o tom, které potraviny jsou méně vhodně a proč, popřípadě si umět vybrat vhodnější variantu. Když například půjdou se třídou do fastfoodu, nemusí hned skončit na hranolkách a dvojitém hamburgeru, ale mohou si dát nějaký twister, salát a místo koly vodu. Tak nebudou vypadat ,,sociálně vedle", ale zvolí tu méně škodlivou variantu. Rodiče by měli nechat dítě pomáhat ve vaření, svěřit mu drobné úlohy přiměřené jeho věku. Chodit nakupovat, nechat dítě částečně rozhodovat o skladbě spotřebního rodinného koše, vést ho ke kultuře stolování. Velkou úlohu sehrává společné stolování, jedení u stolu, v příjemném prostředí. Je to nejen významný socializační prvek, ale i způsob, jak kontrolovat, zda dítě vše sní, popřípadě, které potraviny odmítá a samozřejmě způsob, jak je nenásilně vést ke správné výživě. A co dělat, pokud už je dítě obézní? Striktní diety či ,,odtučňovací tábory" nejsou příliš účinné. Základem je opět změna režimu celé rodiny. Držím vám palce. Případně vám ráda pomohu.

Renata Hanáková

(Autorka je osobní trenérkou)