Když vás sport zabíjí aneb závislost na cvičení je jako droga.

11.06.2020

Cvičením tráví každou volnou minutu a je jim jedno, zda jsou momentálně unavení nebo nemocní. Potřebují sport k tomu, aby měli pocit, že žijí, i když je jejich posedlost ve skutečnosti zabíjí. Nahlédněte do temných zákoutí závislosti na cvičení. 

Zatímco většina nárazových sportovních nadšenců v relativně krátké době odpadne, existuje i opačný extrém lidí, kteří jsou na cvičení totiž skutečně závislí a závislost na cvičení je nemocí jako každá jiná. 

Odpočinek? 

Zbytečnost! Přibližně před rokem začala na moje hodiny chodit trochu zvláštní slečna. Nevynechala jedinou hodinu, po skončení lekce zůstávala v sále a plynule navázala dalším cvičením, které následovalo. Měla krásnou, vypracovanou postavu, na cvičení nosila modely podle poslední módy, ale zvláštní bylo, že jakoby nedokázala vůbec odpočívat. 

Zatímco my ostatní jsme měli chvilku na napití, otření potu nebo závěrečné protažení, ona stále poklusávala, dělala kliky, sklapovačky. Zkrátka jsem z ní měla pocit, jako kdyby se nažila strávit maximálním pohybem každou sekundu lekce a moje pokusy vysvětlit jí, že i strečink je důležitý, naprosto ignorovala. Zjistila jsem, že chodí i na další hodiny, tráví další hodiny ve fitku, zkrátka trávila cvičením několik hodin každý večer. 

Podle odborníků je skutečně závislost na cvičení častější, a ačkoliv se vám může jevit jako veskrze pozitivní záležitost, ve skutečnosti jde o poruchu, která postiženým dokáže zničit život. Nikdo samozřejmě nezpochybňuje, že přiměřené sportování je zdraví prospěšné, ovšem pokud se vymkne kontrole, je spíše zdraví nebezpečné. Může vést ke zranění v důsledku neúměrné zátěže, poškození zdraví následkem nedostatečného odpočinku i podvýživě (závislost na cvičení je totiž téměř v polovině případů spojena i s poruchami příjmu potravy). 

Dohledala jsem si, že takzvaná závislost na cvičení je pro řadu odborníků poněkud kontroverzní téma, zatímco jedni jsou přesvědčeni o její existenci, druzí tvrdí, že nelze hovořit o závislosti v pravém slova smyslu. Nicméně o tom, že nezdravá posedlost pohybem je určitým druhem poruchy, zřejmě nelze pochybovat. 

Pro závislé na cvičení je typická neschopnost odpočinku a naprostá ignorace potřeb jejich těla. Zatímco ostatní by ani nenapadlo jít do posilovny v okamžiku, kdy se o ně pokouší chřipka, mají natažený sval nebo jiný zdravotní problém, závislí na cvičení si sport neodepřou ani v tomto případě. Touha po cvičení je zkrátka silnější než únava, nemoc nebo cokoli jiného. Pro postižené je cvičení často jakousi obranou proti stresu, úzkosti či emocionálním problémům. Cvičení jim dává pocit, že mají své tělo naprosto pod kontrolou, ovládají ho a tento pocit moci a kontroly je právě to, co jim například v profesním nebo vztahovém životě schází. 

Pocit uspokojení z kontroly nad vlastním tělem představuje psychickou stránku této poruchy. Druhou stránku potom představuje fyzická stránka závislosti, která je podle doposud provedených výzkumů vlastně závislostí na endorfinech, které se při sportování vylučují. Podle psychologů jsou závislostí na cvičení více ohroženi perfekcionisté orientovaní na výkon. 

Rozdíl mezi lidmi, pro které je sport součástí zdravého životního stylu, a těmi, kteří jsou na něm závislí, tkví v tom, že pro závislé je sport vším. Cvičení je pro ně náplní života, je důležitější než všechno ostatní, důležitější než rodina, práce, vztahy. Proto také ignorují únavu a zranění či nemoc. Pro ně nejsou důvodem pro přerušení cvičení. Čím více hodin stráví cvičením, čím těžší závaží uzvednou a čím více kilometrů naběhají, tím jsou spokojenější. A stejně jako ostatní závislí často ani nejsou schopni na svou situaci nahlédnout objektivně a neustále sami sebe přesvědčují, že mají vše pod kontrolou. 

Při psaní tohoto článku, který je obsahově jiný, než na jaký jste ode mě, za ta léta, zvyklí, jsem si uvědomila, že za dobu mé praxe jsem zaregistrovala 3 typické případy závislosti na cvičení. Jestliže máte pocit (a nejspíš se v tomto smyslu vyjadřuje i vaše okolí), že se vám sportování vymklo z rukou, je nutné vyhledat odbornou pomoc. Psycholog vám pomůže odhalit příčiny vaší závislosti a s jeho pomocí se naučíte svou posedlost cvičením kontrolovat a najít účinnější obranné strategie proti stresu, úzkosti a problémům. Vše se dá řešit . Držím vám palce!!! 

Renata Hanáková

(Autorka je osobní trenérkou)