Co dělat, aby nás záda nebolela

05.04.2019

Bolesti zad patří k nejčastějším zdravotním problémům a chorobám naší společnosti. "Proč zrovna já?" Tuto otázku si položil každý z nás, kdo měl nebo má problémy se zády. Možná, že si vzpomeneme na okamžik, kdy jsme se prudce otočili, předklonili, vstali nebo se natáhli, a tento pohyb nám způsobil prudkou bolest. 

Pravděpodobně se jednalo o pohyb, který nám nikdy předtím nevadil, který nám nikdy v minulosti problémy se zády nezpůsobil. Dá se říci, že naše záda byla již v takovém stavu, že stačil malý impuls... Něco jako když slabě ( jemně) trhneme za provázek, který je už napnutý k prasknutí. 

Určitou roli hrají faktory, které "předurčují lidi" pro potíže se zády. Jsou to například věk, povolání (sedavé zaměstnání), nadváha, nemoci, úrazy, celková zdatnost, výživa a neméně důležitý faktor: naše osobnost a (náš) pohled na svět (náš psychický stav). 

Nejčastěji mají bolesti zad lidé mezi 30. a 50. rokem života. Důvod není dosud zcela známý. Zřejmě zde bude hrát svoji roli kombinace různých faktorů. Lidé ve středním věku jsou vystaveni většímu náporu jak v zaměstnání, tak i ve společenském životě. Žena kolem 30. věku života vychovávají děti,a to s sebou přináší mnoho zvedání a nošení. Co se týče zaměstnání, jedná se o nejproduktivnější věk, jak v případě manuálních prací (zvedání těžkých předmětů, vytáčení, statické pracovní postoje - řízení, šití, shýbání se a dlouhotrvající setrvání v ohnuté poloze, atd.), tak sedavého zaměstnání. S tím souvisí, bohužel, fakt, že se v tomto období lidé věnují méně sportu a jiným aktivitám, které by je udržely v dobré fyzické kondici. 

Vysoké procento bolestí zad je způsobeno špatným držením těla. Valná většina z nás má ochablé břišní svaly. Jsou -li tyto silné (funkční), slouží zároveň jako opora páteře. A naopak, jsou-li slabé,pak více váhy spočívá na zádech (pnutí v kříži). Také zkrácené a ztuhlé svaly nohou (svaly na zadní straně stehen) mohou předurčovat lidi k bolestem v zádech. Páteř se při dlouhém setrvávání ve špatné poloze dostává do poměrně velké zátěže. Strnulé pozice vedou k napětí a bolesti svalů a vazů. I delší klid je nutno proložit pohybem. 

Náš pohyb je omezenější, přestože možností aktivního cvičení přibývá. Nedostatečná (cílená) pohybová aktivita totiž nepříznivě působí na svalový korzet. Jediným řešením, které je při bolestech páteře skutečně účinné, je právě pohyb a změna nesprávných návyků. Zdravý pohyb tělu jednoznačně prospívá, je však zapotřebí mu rozumět a mít k dispozici správné informace. Svaly lidského těla se dají procvičovat v každém věku.

Doporučený cvik: Zvedání horní části těla 

Lehneme si na břicho, nadechujeme se nosem, vzpažíme, protáhneme nohy s chodidly v šíři boků a propneme špičky. Zapojíme břišní svaly, protáhneme krční a hrudní páteř a zvedneme horní část těla a paže nad podložku. Poté vydechujeme ústy, zapojíme břišní svaly a vrátíme končetiny a trup současně zpět na podložku. Opakujeme: 3 x 10 opakovaní 

Doporučený cvik: Zvedání dolní části těla

Lehneme si na břicho, držíme neutrální polohu pánve a bederní páteře, vzpažíme, protáhneme nohy s chodidly v šíři boků a propneme špičky. Nadechujeme se nosem, zapojíme břišní svaly, protáhneme a zvedneme dolní končetiny od podložky a držíme neutrální polohu pánve a páteře a stabilizované lopatky. Poté vydechujeme ústy, zapojíme břišní svaly a vrátíme dolní končetiny zpět na podložku. Opakujeme: 3 x 10 opakování

Renata Hanáková

(Autorka je osobní trenérkou)