11. cvik: PLIÉ DŘEP

24.04.2020

Plié dřepy jsou stále jen dřepy. Jedná se o vícekloubový komplexní cvik. Zapojuje se přední část stehna, zadní část stehna a hýžďové svalstvo. Plié dřepy nejsou vedeny až do narovnání nohou v kolenou. Výsledkem je nepřetržité napětí až do posledního opakování. Série tak představuje jedno velké, dlouhé opakování. Pokud sval nemá prostor na odpočinek, využívá se tzv. princip nepřerušovaného napětí. Tento princip má tvarovací a rýsovací charakter. Z tohoto důvodu lze cvik označit za tvarovací, s důrazem na vnitřní stranu stehen.

Technika:

Tyto dřepy se provádějí ve velmi širokém postavení nohou. Hodně se rozkročte a chodidla vytočte špičkami ven. Tato zůstávají celou plochou na zemi během celého cvičení. Kolena by měla být při dřepování neustále nad úrovní špiček chodidla. Trup držte vzpřímený. Ruce mějte v bok, pokud nepoužíváte zátěž.

Chyby:

  • Protlačování kolen směrem dovnitř.
  • Nedostatečné dýchání či zadržování dechu.
  • Hrbení se, mějte zpevněný trup neustále pod kontrolou.

<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/summer">Summer photo created by freepic.diller - www.freepik.com</a>